Skip to main content


Recente publicaties
Belgium
Luc Lavrysen en Jan Theunis e.a. (2022)
2021 Global review of constitutional law
Third party intervention in the case of Missaoui and Akhandaf v. Belgium
Eva Brems en Pieter Cannoot e.a. (2022)
Human Rights Centre
L’égalité et la non-discrimination
Toon Moonen en Jonas Riemslagh e.a. (2022)
Principes de la répartition des compétences
Inhoud geven aan levensbeschouwelijke diversiteit via Vlaams officieel onderwijs : van theorie naar praktijk
Sien Devriendt (2022)
Universiteit Gent. Faculteit Recht en Criminologie
Third party intervention in the case of Fedotova and Others v. Russia
Eva Brems en Tobias Mortier e.a. (2022)
Human Rights Centre
Streektaal als onderwijstaal in het hoger onderwijs
Dylan Couck (2022)
Territoriality 100