Skip to main content


Onderzoeker:
Actief pluralisme en actief burgerschap in het Vlaams officieel onderwijs: een studie van de theorie en praktijk rond levensbeschouwelijke diversiteit

Sien Devriendt houdt zich intensief bezig met onderzoek rond de grenzen van de uitoefening van de godsdienstvrijheid voor iedereen enerzijds en de specifieke verplichtingen die in die context op de overheid rusten als die zelf onderwijs aanbiedt anderzijds.

Dit onderzoek is van belang omdat het een neerslag vormt van een juridische analyse naar de conceptuele en (geschreven) beleidsmatige invulling van de begrippen neutraliteit, (actief) pluralisme en actief burgerschap en naar de concrete manier waarop wordt omgegaan met een grotere levensbeschouwelijke diversiteit van de leerlingen in de Vlaamse officiƫle scholen. In de literatuur wordt veelal in algemene termen over deze begrippen gesproken, waardoor de aanvulling met een meervoudige gevalstudie een meerwaarde biedt. Het belang en nut van levensbeschouwelijke accommodatie in het Vlaams officieel onderwijs wordt hier niet in vraag gesteld, maar wel hoe de scholen levensbeschouwelijke accommodatie via de onderliggende begrippen vormgeven.