Skip to main content


:
7 juni 2022
Rechtsbescherming tegen de overheid: het belang

Adequate rechtsbescherming is essentieel in een rechtsstaat. De burger richt zijn pijlen ook steeds vaker op de overheid. Elke procedure tegen de overheid start niettemin met de vraag naar het belang van de verzoekende partij. Beschikt ze over voldoende procesbelang? Is een belang bij het ingeroepen middel vereist? Wie kan optreden ter verdediging van een collectief belang?

Samen met collega’s van de Universiteit Hasselt geven onderzoekers van ConstitUGent op deze studienamiddag antwoorden op vragen over onder andere public interest litigation, het belang in de rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State en het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het middel.

:

New Zebra
Zebrastraat 32/011
9000 Gent