Skip to main content


Datum:
17 maart 2023
Het Vlaams Mensenrechteninstituut

Op 15 maart 2023 gaat het Vlaams Mensenrechteninstituut van start. De ingewikkelde en complexe architectuur van de mensenrechtenverdediging vraagt bij de opstart van dit nieuwe instituut een grondige duiding. Diverse experts en leden gaan na wat de impact op de rechtsbescherming en het non-discriminatierecht in Vlaanderen is. Samen met collega’s van de Universiteit Antwerpen gaan we onder andere in op de bevoegdheidsverdeling en het contentieux voor het VMRI inzake mensenrechtenschendingen en klachten wegens discriminatie.

In een themanummer van het Tijdschrift voor Mensenrechten samengesteld onder leiding van Pieter Cannoot en Toon Moonen komen deze en andere vraagstukken verder aan bod.

Locatie:

Stadscampus Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen