Skip to main content


Datum:
15 november 2018
Welke Grondwet na 2019?

Debatten over de herziening van de Grondwet worden meestal beheerst door dossiers die verband houden met de staatshervorming en de evolutie van het federale systeem. Daardoor blijft er weinig aandacht over voor andere problemen waaruit blijkt dat de Grondwet voorbijgestreefd, onvolledig of problematisch is. De Grondwet organiseert echter ook het politieke stelsel, garandeert grondrechten en biedt een kader voor de machtsuitoefening door de overheid. Op die punten maakte hij tot nu toe hoofdzakelijk het voorwerp van punctuele wijzigingen uit. Nochtans zijn er voldoende uitdagingen: democratische ‘vermoeidheid’, de evolutie van bepaalde politieke praktijken, de ontwikkeling van het Europese en internationale recht, grondrechten die onder druk komen te staan, problemen van efficiëntie en transparantie als gevolg van de institutionele complexiteit ... Met dit uitgangspunt en onder impuls van Frédéric Bouhon, Mathias El Berhoumi, Toon Moonen, Céline Romainville en Dave Sinardet hield een groep juristen en politicologen begin 2019 een globale denkoefening over de toekomst van de Grondwet. In een themanummer van CDPK doen de organisatoren verslag van deze denkoefening en werken een aantal deelnemers hun voorstellen tot herziening van de Grondwet beknopt verder uit. De bedoeling is niet om het debat over die ideeën in omvattende academische analyses reeds te beslechten, maar net om het verder te zetten.

Locatie:

Paleis der Academiën
Hertogstraat 1
1000 Brussel