Skip to main content


Em. prof. Bruno Seutin
Emeritus professor
Bio

Bruno Seutin is staatsraad bij de Raad van State. Hij is daarnaast als gastprofessor verbonden aan de Universiteit Gent, waar hij het vak 'Beginselen van regelgeving' doceert. Hij is tevens lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. Voor hij werkzaam was bij de Raad van State, was hij advocaat, assistent aan de Universiteit Gent, docent aan de EHSAL en gastprofessor aan de HoGent en de Koninklijke Militaire School. Hij werkte ook als deskundige en opdrachthouder op verschillende ministeriële kabinetten voor de staatshervorming. Als auditeur, later als staatsraad, heeft hij meegewerkt aan de adviezen over de staatshervorming. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam in verband met de staatshervorming en het administratief recht. Onder meer samen met Geert van Haegendoren is hij editor van De bevoegdheidsverdeling in het federale België, De bevoegdheden van de gemeenschappen, De bevoegdheden van de gewesten en De transversale bevoegdheden in het federale België.

Recente publicaties
De totstandkoming van bijzondere wetten
(2020) | 50 jaar bijzondere wetten
De bevoegdheden van de gemeenschappen
(2017) | 50 jaar bijzondere wetten
Oprichting van rechtspersonen en participaties
(2017) | De transversale bevoegdheden in het federale België