Skip to main content


Em. prof. dr. Johan Vande Lanotte
Emeritus professor
Bio

Johan Vande Lanotte is emeritus bijzonder hoogleraar grondwettelijk recht aan  de Universiteit Gent en minister van staat. Hij studeerde rechten (VUB, 1981) en politieke wetenschappen (Universiteit Antwerpen, 1978) en behaalde zijn  doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent met een thesis over bestuurlijke decentralisatie (1986). Alvorens in 1988 zijn mandaat aan de Universiteit Gent op te nemen, was hij advocaat aan de balie van Gent (1986-1987), auditeur in de Raad van State (1989-1990) en docent aan de VUB (1988-1991). Hij was gedurende 30 jaar politiek actief als kabinetschef van de minister van Binnenlandse Zaken, gemeenteraadslid en burgemeester van Oostende, volksvertegenwoordiger, senator, minister en vicepremier. Sinds 2018 is hij advocaat, gespecialiseerd in het recht van de mensenrechten en het economisch recht.