Skip to main content


Dylan Couck
Academisch assistent
Bio

Dylan Couck behaalde in 2019 zijn masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Gent. Sinds oktober van datzelfde jaar is hij actief als academisch assistent aan de UGent (Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht) en ondersteunt hij het onderwijs van professor Moonen. Als doctorandus is hij verbonden aan de onderzoeksgroep ConstitUGent, waar hij onderzoek voert naar de vrijheid van onderwijs en in het bijzonder de vrijheid van inrichting van Vlaamse universiteit en hogescholen.

Dylan is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht waarvoor hij jaarlijks de kroniek onderwijsrecht verzorgt. Hij is tevens betrokken bij het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) en is lid van verschillende adviesorganen die de overheid en de hogeronderwijsinstellingen adviseren met betrekking tot het beleid voor het hoger onderwijs. Hij is tot slot masterstudent Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Recente publicaties
Taaltest inburgeraars
(2024) | NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD
Samenwerking CLB's
(2024) | NIEUW JURIDISCH WEEKBLAD
Streektaal als onderwijstaal in het hoger onderwijs
(2024) | Een eeuw territorialiteitsbeginsel in de Belgische taalwetgeving : ontstaan, evolutie en toekomst