Skip to main content


Dr. Sarah Lambrecht
Praktijkassistent
Bio

Sarah Lambrecht is sinds 2014 magistraat (referendaris) bij het Grondwettelijk Hof, waar ze verantwoordelijk is voor het schrijven van ontwerparresten in de hangende zaken, in samenspraak met de rechters-verslaggevers, en aangesteld is als persverantwoordelijke en ICT commissielid. In het ConstitUGent team draagt ze hoofdzakelijk bij aan het onderwijs voor de verdiepende studie grondwettelijk recht. Daarnaast heeft ze haar doctoraat op 31 mei 2022 publiek verdedigd aan de Universiteit Antwerpen onder promotor Patricia Popelier over hoe Staten zich verhouden tot het EVRM systeem en het inbedden in hun rechtssysteem. Voordat ze bij het Grondwettelijk Hof begon, was ze aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. Als FWO aspirant heeft ze een Raad van Europa stage gedaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en een onderzoeksverblijf ondernomen aan het Centre for Public Law, University of Cambridge.

Haar onderzoek focust op nationale grondrechten, het EVRM systeem, het EU Handvest en (vergelijkend) publiekrecht. In 2016 verscheen het boek "Criticism of the European Court of Human Rights" (Cambridge, Intersentia, 571p), een rechtsvergelijkend werk over de kritiek die in Europa geuit wordt op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, geëdit met Patricia Popelier en Koen Lemmens. In het kader van haar onderzoek werd ze o.a. reeds uitgenodigd voor seminars op het EHRM, de University of Oxford, de Université Paris 2 Panthéon-Assas, het Deense Ministerie van Justitie voor de 'High Level Expert Symposium on the Future of the European Court of Human Rights', de Université Jean Monnet Saint-Etienne, het Max Planck Institute Luxembourg en de Human Rights Law Clinics van de KU Leuven. Verscheidene van haar publicaties zijn te downloaden via Academia en UA-repository.

Ze is redactielid van EHRC Updates en het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, waarvoor ze vanaf 2022 het EHRM rechtspraakoverzicht schrijft. Voorts was ze tot 2022 redacteur bij NjW voor het deelgebied mensenrechten en is ze lid van het wetenschappelijk comité van de Moot Court Grondwettelijk Recht - Droit constitutionnel, die jaarlijks wordt georganiseerd voor alle Belgische universiteiten.

Recente publicaties
Bezoek lib.ugent.be voor een manuele zoekopdracht