Skip to main content
Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management

Bekijk hier de gedetailleerde studiegids.

Beginselen van regelgeving

In het opleidingsonderdeel 'Beginselen van regelgeving' van de bachelor in de Bestuurskunde en het publiek management verwerf je als student inzicht in de totstandkoming en de structuur van een normatieve tekst. Er wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor goed beleid en goede regelgeving. Verder worden de nodige vaardigheden aangeleerd voor de omzetting van Europese regelgeving in het interne recht. Je maakt kennis met de beginselen van behoorlijke regelgeving en de vereisten van goede wetgevingskwaliteit en legistiek.