Skip to main content
Bachelor in de rechten

Bekijk hier de gedetailleerde studiegids.

Staatsrecht

In staatsrecht maak je in het eerste jaar kennis met de krachtlijnen van de organisatie en de werking van de staat in een meergelaagde context. We hebben het ook over de relatie van de staat met de burger. Dat is niet niks, want de staat vervult natuurlijk een centrale rol in het recht. Als je denkt aan staatsrecht, dan mag je meteen ook denken aan grondrechten, democratie, wetgeven, besturen, federalisme, de rechtsstaat en nog veel meer. We bekijken die begrippen door een juridische bril, maar plaatsen ze ook netjes in hun maatschappelijke context.

Vaardigheden staatsrecht

In het tweede jaar kan je ervoor kiezen om je vaardigheden als aankomende jurist te ontwikkelen aan de hand van thema’s uit het staatsrecht. Onder begeleiding van advocaten en magistraten bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof zetten we je aan het werk met een fictieve casus. Je kruipt voor eventjes in hun huid en komt te weten hoe het staatsrecht-in-actie eruitziet. Een van de lessen gaat door in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Bachelorproef staatsrecht

Een jurist is een schrijver. Dat moet je oefenen, en dat kan je in het derde jaar doen door te kiezen voor een staatsrechtelijk onderwerp. Je opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit een analyse van een (grond)wetsbepaling of een rechterlijke uitspraak. We kunnen je ook voorstellen om een concrete rechtsvraag te beantwoorden. Duik helemaal onder in de juridische bronnen en zet je eerste stapjes in het wetenschappelijk onderzoek.